Organizator

Organem prowadzącym Punkt Przedszkolny jest Fundacja Zaprzyjaźnij Się Z Rodziną (dawniej: LUB Drama), która działa od 2018 roku w Lublinie. Głównym celem fundacji jest:

  • wspieranie rodzin,
  • umacnianie małżeństwa,
  • budowanie spójnego środowiska rodzin.

Innymi celami statutowymi fundacji są m.in.:

Rozwijanie dojrzałości, świadomości oraz duchowości społeczeństwa mające na celu podwyższenie jakości życia.

Inicjowanie i prowadzenie działalności oświatowej, wychowawczej i naukowej.

Działania wspierające w rozwoju rodziny, wychowawców i nauczycieli placówek oświatowych.

Promowanie wartości prorodzinnych i budowanie odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego.

Fundacja LUB Drama (obecnie: Zaprzyjaźnij Się Z Rodziną) w 2021 r. została beneficjentem projektu „Po Pierwsze Rodzina” finansowanego z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Wszystkie treści powstałe w ramach projektu dostępne są na stronie www.zaprzyjaznijsiezrodzina.pl.