Kontakt

Adres Punktu Przedszkolnego: ul. Ireny Kosmowskiej 1A, 20-815 Lublin

Zapraszamy do kontaktu pod nr tel: 507 032 937 lub adresem e-mail przedszkolewdobrymkierunku@gmail.com

Program

Zapraszamy w piątek 19 listopada o godzinie 17.30 do Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego
ul. Dobrzańskiego 3 Lublin.

Zapewniamy opiekę dla dzieci powyżej 3 roku życia.

W programie:

Czego Jaś się nie nauczy tego Jan nie będzie umiał. O dobrych nawykach w edukacji.

Katarzyna Astrachancew.

Siła gry drużynowej. Jak działać razem, by skutecznie wychowywać.

Krzysztof Mikuła.

Co zyskasz dzięki naszej konferencji?

Dowiesz się, dlaczego na każdym etapie rozwoju tak istotne jest kształtowanie dobrych nawyków u Twojego dziecka,

Zyskasz wiedzę, dlaczego jedność rodziców jest istotna w wychowywaniu i jak ją osiągnąć,

Dowiesz się, jak kształtować nawyki u Twojego dziecka, aby wyrosło na dojrzałą i odpowiedzialną osobę,

Przekonasz się, kto i dlaczego może wspierać Was jako rodziców w wychowywaniu dzieci,

Poznasz rodziny, które chcą odpowiedzialnie i świadomie wychowywać swoje dzieci!

Nie zwlekaj! Zapisz się na wydarzenie już dziś!

Organizator

Organem prowadzącym Punkt Przedszkolny jest Fundacja Zaprzyjaźnij Się Z Rodziną (dawniej: LUB Drama), która działa od 2018 roku w Lublinie. Głównym celem fundacji jest:

  • wspieranie rodzin,
  • umacnianie małżeństwa,
  • budowanie spójnego środowiska rodzin.

Innymi celami statutowymi fundacji są m.in.:

Rozwijanie dojrzałości, świadomości oraz duchowości społeczeństwa mające na celu podwyższenie jakości życia.

Inicjowanie i prowadzenie działalności oświatowej, wychowawczej i naukowej.

Działania wspierające w rozwoju rodziny, wychowawców i nauczycieli placówek oświatowych.

Promowanie wartości prorodzinnych i budowanie odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego.

Fundacja LUB Drama (obecnie: Zaprzyjaźnij Się Z Rodziną) w 2021 r. została beneficjentem projektu „Po Pierwsze Rodzina” finansowanego z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Wszystkie treści powstałe w ramach projektu dostępne są na stronie www.zaprzyjaznijsiezrodzina.pl.