O Nas

Misją każdego rodzica jest wychować szczęśliwe, mądre i zdrowe dziecko. Misją naszego Punktu Przedszkolnego jest wspieranie rodziców w tym zadaniu. Wierzymy, że szczęśliwe dzieci, to te, które mogą rozwijać się całościowo, tak aby w przyszłości być odpowiedzialnymi i uczciwymi ludźmi.
Jako rodzice zapragnęliśmy miejsca dla naszych dzieci, które będzie przedłużeniem domu rodzinnego. Podjęliśmy decyzję o założeniu Punktu Przedszkolnego w oparciu o tak ważne dla nas chrześcijańskie, a zarazem fundamentalne wartości: wolność, prawdę, sprawiedliwość i miłość. Głęboko wierzymy, że nasze dzieci mogą zmieniać świat na lepsze, a drogą do tego jest spójne środowisko rodzin i przedszkola.

Rodzice założyciele

Co nas wyróżnia

Edukacja spersonalizowana - odnosi się do traktowania młodego człowieka jako osoby, z poszanowaniem jego wolności i godności. W podejściu personalistycznym dbamy o integralny rozwój przedszkolaka, uwzględniając: rozum, ciało, wolę, emocje i ducha. Ważne aby w procesie wspierania przedszkolaka dostrzegać jego mocne i słabe strony. Wszystko to jest możliwie, dzięki współpracy i zaangażowaniu rodziców i nauczycieli.
Indywidualne podejście
Edukacja spersonalizowana - odnosi się do traktowania młodego człowieka jako osoby, z poszanowaniem jego wolności i godności. W podejściu personalistycznym dbamy o integralny rozwój przedszkolaka, uwzględniając: rozum, ciało, wolę, emocje i ducha. Ważne aby w procesie wspierania przedszkolaka dostrzegać jego mocne i słabe strony. Wszystko to jest możliwie, dzięki współpracy i zaangażowaniu rodziców i nauczycieli.
Nasz Punkt Przedszkolny realizuje program edukacyjny dostosowany do możliwości i rozwoju każdego dziecka. Podążając za naturalnymi predyspozycjami każdego przedszkolaka bazujemy na tzw. okresach sensytywnych. Dzieci uczą się przede wszystkim poprzez zabawę, dlatego ważne aby zajęcia były realizowane w atmosferze radości i życzliwości. Aby każde z dzieci mogło próbować tego co proponujemy, podczas zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W ramach jednostek zajęciowych realizujemy aktywności: matematyczne, polonistyczne, językowe, logopedyczne, muzyczne, plastyczne oraz psychomotoryczne.
Wysokiej jakości edukacja
Nasz Punkt Przedszkolny realizuje program edukacyjny dostosowany do możliwości i rozwoju każdego dziecka. Podążając za naturalnymi predyspozycjami każdego przedszkolaka bazujemy na tzw. okresach sensytywnych. Dzieci uczą się przede wszystkim poprzez zabawę, dlatego ważne aby zajęcia były realizowane w atmosferze radości i życzliwości. Aby każde z dzieci mogło próbować tego co proponujemy, podczas zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W ramach jednostek zajęciowych realizujemy aktywności: matematyczne, polonistyczne, językowe, logopedyczne, muzyczne, plastyczne oraz psychomotoryczne.
To szczególnego rodzaju wsparcie dla rodziców w wychowaniu. Tutor, czyli opiekun, który jest dla rodziców i ich dziecka przewodnikiem w procesie wychowawczo-dydaktycznym. Spotyka się z rodzicami kilka razy do roku, na indywidualnych konsultacjach. Omawia szczegółowo rozwój dziecka i pomaga stworzyć plan wychowawczy szyty na miarę. Dzięki tutoringowi rodzice otrzymują wsparcie w konkretnych obszarach rozwoju ich dziecka.
Tutoring rodzinny
To szczególnego rodzaju wsparcie dla rodziców w wychowaniu. Tutor, czyli opiekun, który jest dla rodziców i ich dziecka przewodnikiem w procesie wychowawczo-dydaktycznym. Spotyka się z rodzicami kilka razy do roku, na indywidualnych konsultacjach. Omawia szczegółowo rozwój dziecka i pomaga stworzyć plan wychowawczy szyty na miarę. Dzięki tutoringowi rodzice otrzymują wsparcie w konkretnych obszarach rozwoju ich dziecka.
Rodzina jest dla nas punktem wyjścia we wszystkich działaniach wychowawczych. Rodzice jako pierwsi i najważniejsi wychowawcy swoich dzieci są wspierani w naszej placówce poprzez wewnętrzne warsztaty i szkolenia, kursy Akademii Familijnej, czy spotkania tutoringowe. Bardzo zależy nam, aby tworzyć środowisko, w którym nie tylko dzieci czują się dobrze, ale również rodzice. Abyśmy mogli wzajemnie się inspirować i budować wartościowe relacje.
Społeczność wspierających się rodzin
Rodzina jest dla nas punktem wyjścia we wszystkich działaniach wychowawczych. Rodzice jako pierwsi i najważniejsi wychowawcy swoich dzieci są wspierani w naszej placówce poprzez wewnętrzne warsztaty i szkolenia, kursy Akademii Familijnej, czy spotkania tutoringowe. Bardzo zależy nam, aby tworzyć środowisko, w którym nie tylko dzieci czują się dobrze, ale również rodzice. Abyśmy mogli wzajemnie się inspirować i budować wartościowe relacje.

Aktualności

piątek, 22 marca, 2024 Aktualności

Będziemy wdzięczni za pomoc w rozwijaniu działań Fundacji na rzecz silnych rodzin i rozwoju Punktu Przedszkolnego W Dobrym Kierunku. Możesz przekazać 1,5% podatku na KRS 0000721528Fundacja Zaprzyjaźnij się z Rodziną. Z serca dziękujemy!

piątek, 22 marca, 2024 Aktualności

Zapraszamy na konferencję i warsztaty!

sobota, 05 listopada, 2022 Aktualności

27. listopada 2022 r. w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym odbędzie się kolejna, trzecia już konferencja dla rodziców o wychowaniu. Formularz zapisów znajduje się pod adresem https://wdobrymkierunku.edu.pl/konferencja/

Rekrutacja

W celu rozpoczęcia procesu zapisu dziecka do przedszkola prosimy o wypełnienie poniższego formularza. W kolejnym kroku rekrutacji skontaktujemy się z Państwem telefonicznie, aby ustalić termin spotkania z dyrektorem placówki.

  Organizator

  Organem prowadzącym Punkt Przedszkolny jest Fundacja Zaprzyjaźnij Się Z Rodziną (dawniej: LUB Drama), która działa od 2018 roku w Lublinie. Głównym celem fundacji jest:

  • wspieranie rodzin,
  • umacnianie małżeństwa,
  • budowanie spójnego środowiska rodzin.

  Innymi celami statutowymi fundacji są m.in.:

  Rozwijanie dojrzałości, świadomości oraz duchowości społeczeństwa mające na celu podwyższenie jakości życia.

  Inicjowanie i prowadzenie działalności oświatowej, wychowawczej i naukowej.

  Działania wspierające w rozwoju rodziny, wychowawców i nauczycieli placówek oświatowych.

  Promowanie wartości prorodzinnych i budowanie odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego.

  Fundacja LUB Drama (obecnie: Zaprzyjaźnij Się Z Rodziną) w 2021 r. została beneficjentem projektu „Po Pierwsze Rodzina” finansowanego z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Wszystkie treści powstałe w ramach projektu dostępne są na stronie www.zaprzyjaznijsiezrodzina.pl.

  Partnerzy

  Kontakt

  Adres Punktu Przedszkolnego: ul. Ireny Kosmowskiej 1A, 20-815 Lublin

  Zapraszamy do kontaktu pod nr tel: 507 032 937 lub adresem e-mail przedszkolewdobrymkierunku@gmail.com